7. novembra sme navštívili žiakov štvrtého ročníka zo ZŠ sv. Rodiny v Bratislave. Program bol zameraný na pavúkovce a hmyz viažúci sa rôznym spôsobom na stromy.

Čo je životné prostredie? Priestor okolo nás vďaka, ktorému žijeme. Je len na nás, ako bude vyzerať, tvoríme ho všetci. Každý z nás dokáže prispieť k dobrému alebo zabrániť zlému. Na oslavách 25. výročia SAŽP a podujatia Dni energie v Banskej Bystrici sme hovorili aj o tom.

V rámci Medzinárodného dňa biodiverzity sme usporiadali súťaž Hypericum, ktorej kľúčovou témou bola Poľnohospodárska biodiverzita. Mnohým sa môže zdať, že udržiavanie diverzity v poľnohospodárskej krajine nemá svoj význam.

27. marec sme spolu so žiakmi ZŠ Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici rozoberali tému vody. Do množstva aktivít sa zapojilo takmer 100 žiakov prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Súčasťou programu bola zaujímavá prezentácia, interaktívna hra na dážď, ochutnávka vody.

Deň lesov sme oslávili v MŠ Trnavá Hora 22. marca. S deťmi sme hovorili o tom, kto žije v lese. Potom čo si deti názvy rôznych známych i menej známych živočíchov vytlieskali, určili kde na strome žijú.

Pages