Svetový deň lesov

Úvodná myšlienka:

„Žiadny jedinec, rastlina ani zviera, nemôže sám o sebe vytvoriť les. Les vzniká a trvá vzájomnou súčinnosťou zvierat, rastlín a baktérií.“  (J. Lorenc)