Ako to začalo?

Aj planéta Zem má svoj sviatok. Deň Zeme už tradične oslavujeme 22. apríla. Dátum je ovplyvnený pôvodnými oslavami jarnej rovnodennosti pripadajúcimi na 21.marca, ktorými naši predkovia oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia, a rozvíjajúci diskusiu o možných riešeniach.

História vyhlásenia Dňa Zeme siaha do roku 1969, kedy environmentálny aktivista John McConnell inicioval jeho vznik a v rámci týchto snáh vytvoril vlajku Dňa Zeme. Kampaň chcela vniesť otázku ekológie a ochrany prírody do politických kruhov. Cieľom bolo zvýšiť energetickú účinnosť, recyklovať odpad a hľadať obnoviteľné zdroje energie. Táto akcia mala veľký ohlas práve medzi študentmi.

OSN začala tento sviatok sláviť o rok neskôr (1971). V roku 1990 sa k Amerike pripojil aj zvyšok sveta a 22. apríl sa stal Svetovým dňom Zeme. V súčasnosti patrí Deň Zeme medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie ekologicky zamerané sviatky. Slávia ho milióny ľudí vo viac ako 140 krajinách sveta. Podujatia pri príležitosti Svetového dňa Zeme pripravuje mimovládna organizácia Earth Day Network (EDN).