Vedeli ste že...

  • Koľko druhov vymrie na svete za jeden rok? To nikto nevie, pretože nepoznáme množstvo druhov na Zemi. Za jeden z najväčších Hot Spot (ohnísk) biodiverzity na Zemi sa považuje Amazónia. Žije tu viac ako 100 000 druhov cicavcov, vtákov, plazov a 2,5 milióna druhov hmyzu (predpokladá sa však oveľa vyššie číslo). Druhy vymierajú mimoriadne rýchlo, za posledné tri roky bolo odlesnených približne 5500 km² pralesa. V minulosti to boli oveľa väčšie plochy, v roku 2004 až 27 772 km² pralesa.
  • V peruánskej Amazónii bol na jedinom strome zaznamenaný približne rovnaký počet druhov mravcov ako na celých Britských ostrovoch. V posledných troch rokoch bol dokonca objavený nový druh tapíra (Tapirus kabomani), opice (Callicebus miltoni) a v Brazílii nový druh riečneho delfína (Inia araguaiaensis).
  • Medzi vresom a určitým druhom húb sa vyvinul taký blízky vzťah, že funkciu vstrebávania vody z pôdy nezabezpečujú koreňové vlásky vresu ale samotná huba. Koreňové vlásky sa postupne skracovali až úplne zanikli.
  • Odhaduje sa, že viac ako 90 % známych rastlinných druhov je v symbióze s určitými druhmi húb. Na ploche 1 m2 môže dosiahnuť sieť hýf dĺžku až 8 000 km. Huby vytvárajú antibiotiká, zlepšujú prístup k vode a minerálnym soliam, a tým povzbudzujú rast rastliny.
  • Holubyho kopanice v Bielych Karpatoch sú známe vďaka vysokej diverzite čeľade vstavačovité (Orchidaceaevznikli práve vďaka citlivému súžitiu človeka s prírodou. Rastú tu napr. vstavač obyčajný (Orchis morio), vstavač počerný (O. ustulata), vemenníček zelený (Coeloglossum viride), vstavačovec Fuchsov Soóov (Dactylorhiza fuchsii subsp.sooana), hmyzovník Holubyho (Ophrys holubyana), vstavač vojenský (O. militaris) a viaceré ďalšie.
  • Prvá rastlina, ktorá kvitla a mala semená v beztiažovom stave vo vesmíre, sa volá arábovka Thalova (Arabidopsis thaliana). Má veľmi krátky životný cyklus (asi štyridsať dní) a rástla na palube sovietskej vesmírnej stanice Saľut 7 v roku 1982.
  • Predchodcovia ginka sa po prvý raz zjavili v Číne pred 180 miliónmi rokmi, v období jury, keď sa po svete potulovali dinosaury. Ginká prežili dodnes a veľmi sa podobajú svojím predchodcom. 
  • Zriedkavá puja Raimondiho z Ánd rozkvitne až po 150 rokoch. Po rozkvitnutí rastlina zahynie.