MŠ Nová Dubnica, ZŠ Skuteckého BB, Súkromná SOŠ Automobilová duálna akadémia Devínska Nová Ves - 2017