Ako to začalo ?

21. marca si pripomíname Medzinárodný deň lesov, ktorý bol vyhlásený na 23. Valnom zhromaždení Európskej poľnohospodárskej konfederácie (ECA) a je iniciovaný od roku 1971 Organizáciou Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Tento deň sa slávi pri príležitosti jesennej rovnodennosti na južnej pologuli a jarnej rovnodennosti na severnej pologuli. Členské štáty organizujú aktivity, ktoré upozorňujú na dôležitosť a význam všetkých typov lesov a stromov na Zemi. Hlavnou myšlienkou je zachovať les ako taký budúcim generáciám. Cieľom je zvyšovanie povedomia o význame, prínose a hodnotách lesov.