Vedeli ste že...

• Jeden z piatich obyvateľov planéty (1,2 miliardy) nemá prístup k pitnej vode a jeden z dvoch (tri miliardy) nie je napojený na kanalizáciu.

• Každý rok zomrie 3,4 milióna ľudí na choroby súvisiace s používaním znečistenej vody. Polovica z nich sú deti.  

97,5 % vody piatich kontinentov (Eurázia, Afrika, Južná Amerika, Severná Amerika, Austrália) je slaná na pitie nevhodná voda. Zo zostávajúcich 2,5 % je 1,6 % zamrznutá voda. Zvyšok je často fyzicky nedostupný, objavuje sa v zlom čase (monzúny) alebo na zlom mieste (záplavy). Zdroj sladkej, ľahko využiteľnej vody tak predstavuje menej ako 0,1 % všetkých vôd našej planéty.

• 70 % ľahko dostupnej vody sa v súčasnosti využíva v poľnohospodárstve, 10 % využíva priemysel, mestá a domácnosti. Zvyšok ide na výrobu elektriny (vodné elektrárne a chladenie tepelných elektrárni), plavby a zábavu.

• V súčasnosti sa v Káhire a v Mexiku z dôvodu únikov zo siete stráca 50 % distribuovanej vody. Nadmerná spotreba podzemných vôd niekedy znižuje jej hladinu o niekoľko metrov za rok. Ohrozuje tak život v mnohých regiónoch Číny alebo Mexika. 

• Polovica európskych a severoamerických riek a jazier je „vážne znečistená“. V rozvojových krajinách je situácia ešte vážnejšia. 20 % vodných plôch za posledné roky zmizlo alebo je ohrozených.