Svetový deň mokradí

Úvodná myšlienka:

"Mokrade sú územia, v ktorých je voda základným faktorom ovplyvňujúcim [životné] prostredie a súvisiace rastliny a živočíchy.

Vyskytujú sa tam, kde je vodná hladina na povrchu alebo blízko povrchu pôdy, alebo kde povrch územia pokrýva plytká voda"

( Manuál Ramsarského dohovoru o ochrane  a trvalej udržateľnosti mokradí )

Niektorí považujú mokrade za nepotrebné a nepríjemné miesta, plné hávede, komárov a bahna. Múdri vedia, že sú nenahraditeľným a úžasným miestom plným života.