Medzinárodný deň nenakupovania

Úvodná myšlienka:

„Nikdy sme tak neubližovali a nezneužívali náš spoločný domov, ako posledných 200 rokov.

  Vieme, aké neudržateľné je správanie tých, ktorí neustále konzumujú a ničia,

  zatiaľ čo iní nedokážu ani žiť spôsobom hodným svojej ľudskej dôstojnosti.“ 

 - encyklika pápeža Františka - „Laudato si“ (2015)