Ako to začalo?

Deň bez áut je medzinárodný deň, ktorý sa každoročne oslavuje 22. septembra. Jeho cieľom ej upriamiť pozornosť na prijateľnejšie spôsoby dopravy a potrebu obmedzovania mestského automobilizmu.

Už v 50. rokoch minulého storočia si ľudia začali uvedomovať, že automobily významne znižujú kvalitu života v mestách V roku 1974 (počas ropnej krízy) zorganizovali vo Švajčiarsku 4 nedele bez áut. Zásadným bol rok 1998, po ktorom sa z národných iniciatív stala európska (rok 2000) a neskôr (rok 2001) medzinárodná iniciatíva Európskej komisie. Od roku 2002 je Deň bez áut súčasťou kampaň Európsky týždeň mobility (ETM). Motto kampane pre rok 2017 je: Zdieľanie vás dostane ďalej!

Vplyv Európskeho týždňa mobility v Európe i vo svete od jeho vzniku rastie. V roku 2016 dosiahla kampaň rekordnú účasť 2 427 miest a obcí z 51 krajín. V roku 2017 sa zapojilo 2 475 miest a obcí z 50 krajín. Mestá organizujú počas ETM rôzne aktivity na podporu udržateľnej mobility a spolu realizovali niekoľko tisíc trvalých opatrení zameraných najmä na lepšiu dostupnosť verejnej osobnej dopravy, zlepšenie podmienok pre chodcov a cyklistov či upokojenie dopravy v okolí škôl.