FAIRTRADE

Fairtrade LogoFair Trade alebo férový obchod je alternatívou ku komerčnému obchodovaniu.

Vznikol ako odozva na nevyhovujúce podmienky, v ktorých sú pestovatelia a výrobcovia tretieho sveta nútení pracovať a predávať suroviny či iný tovar. Prvé zásielky kávy od pestovateľov z Južnej Ameriky putovali hlavne do Veľkej Británie, kde ich cez sieť dobrovoľníkov predávali najmä na pôde kresťanských cirkví a charitatívnych organizácií.

Princípom férového obchodu je minimalizácia medzičlánkov, teda subjektov nachádzajúcich sa medzi pestovateľom či výrobcom a spotrebiteľom. Výrobok alebo potravina s označením FAIRTRADE spotrebiteľovi zaručuje, že pri jej vzniku nedochádzalo k potláčaniu ľudských práv, k nadmernému znečisťovaniu či poškodzovaniu prírody a pestovatelia či výrobcovia dostali za svoju prácu zaplatenú zodpovedajúcu mzdu. Zaručuje producentom spravodlivé výkupné ceny a dohliada na to, aby sa pri výrobe a spracovávaní dodržiavali aspoň základné bezpečnostné, sociálne a environmentálne štandardy. Certifikát FAIRTRADE udeľuje Fair Trade Labelling Organisation od roku 1997.

V súčasnosti sa v 125 krajinách sveta predávajú výrobky od približne 5 miliónov malých pestovateľov a výrobcov.

OTÁZKY:

Opýtajte sa žiakov/študentov, či poznajú výraz „fair play“.

Kedy sa tento výraz používa? Požiadajte, aby ho vysvetlili vlastnými slovami alebo na vlastnej skúsenosti. Vysvetlite, že existuje výraz „fair trade“.

Pri nasledujúcej aktivite zistia čo FAIRTRADE znamená.
Žiaci/Študenti vytvoria dve skupiny. Jedna skupina dostane nefér príklady, druhá fér príklady Príloha 1, 2.doc.

Upozornite, že jedna sada príbehov sa týka férového obchodu, druhá popisuje bežný obchod. Žiaci/Študenti si príbehy prečítajú. V skupinách si pripravia scénku, ktorá predstaví druhej skupine, v akej situácii sú ich pestovatelia. Po predvedení scénok sa všetci pokúsia popísať rozdiely medzi situáciou pestovateľov produkujúcich pre bežný obchod a tými, ktorí produkujú pre FAIRTRADE.

ÚLOHY:

  1. Žiaci/Študenti si nájdu pestovateľov alebo výrobcov pracujúcich pre FAIRTRADE a pripravia si o nich prezentáciu. Prezentácia by mala obsahovať odpovede na otázky:  Čo pestovateľ produkuje? Čo vďaka FAIRTRADE dosiahol? Aké má problémy?
  2. Žiaci/Študenti urobia malý výskum „ Dostať v obchodoch vášho regiónu FAIRTRADE produkty?“. Ktoré? Ak nie, študenti sa pokúsia zistiť prečo.
  3. Žiaci/Študenti vytvoria reklamnú kampaň pre FAIRTRADE – televízny spot, slogan, a. i.