Plytvám, plytváš, plytváme ...

Provokačné video na úvod (české titulky sa dajú spustiť vpravo kliknutím na ikonu titulky): https://www.youtube.com/watch?v=IqfD3p8Fn-g

Rozprúďte debatu k videu.

OTÁZKY

  1. Aké pocity, reakcie vo vás zanechalo video?
  2. Ako je to s vyhadzovaním potravín u vás doma? Skúste si zapisovať koľko potravín vyhodí vaša rodina za jeden mesiac. Vyvoďte záver, aké potraviny vyhadzujete najviac a urobte opatrenia, ktoré obmedzia plytvanie.
  3. Zistite koľko potravín ročne sa vyhodí na Slovensku. Ako by ste tento údaj znížili?
  4. Poznáte pojem Dumpster diving? Aký máte naň názor?
  5. Na základe zistených informácií vytvorte informačný plagát a pri vhodných príležitostiach ho prezentujte.