Svetový deň Zeme

Úvodná myšlienka:

"Zem je to, čo máme všetci spoločné."  (Wendell Berry)