Materské školy

 

Inšpirujúce aktivity pre deti, zamerané na významné dni životného prostredia. Tematicky sú rozdelené na aktivity realizované vonku a vo vnútri. Pri každej aktivite nájdete jej opis a informáciu čo je jej cieľom.

 

  Inšpirácie vnútri Inšpirácie vonku
Deň mokradí
 • Výprava k tôni    

  Výprava k tôni
  Cieľ:     Prostredníctvom zážitku spoznať vodné živočíchy, ich nároky, potravu, atď.

  Spolu s deťmi si pripravíme „lovítka“ (napr. cedidlo alebo silonovú ponožku na drôtenom oku). Vydáme sa k najbližšiemu potoku alebo vodnej ploche, kde budeme skúmať, čo všetko tu môže žiť. Lovíme živočíchy a snažíme sa ich určiť pomocou kľúča (Zjednodušený kľúč na určovanie vybraných sladkovodných bezstavovcov). Je nevyhnutné myslieť na bezpečnosť detí, ujasniť si pravidlá správania sa v prírode. Priamo k vode prichádzame s menšími skupinkami detí, aby všetky dobre videli a nestrkali sa.

Deň lesov
Deň vody
Stredoeurópsky deň stromov
 • Hlasy v prírode

  Hlasy v prírode
  Cieľ:    Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť.

  Pri vychádzkach do prírody nabádať deti nenásilnou formou k načúvaniu prírody (spev vtákov, šumenie lesa, zurčanie potoka,...) Každé dieťa si sadne alebo ľahne a so zatvorenými očami počúva zvuky. Na záver deťom rozdáme ceruzy a papiere, aby sa pokúsili graficky znázorniť, čo počuli.

 • Hra s prírodninami

  Hra s prírodninami
  Cieľ:     Uvedomiť si rôznorodosť prírody, cvičiť si pamäť.

  Učiteľka zakryje 10 prírodnín šatkou. Potom ich nachvíľu odkryje, deti ich pozorujú. Po chvíľke sa prírodniny opäť zakryjú a deti hádajú alebo kreslia tie, ktoré si zapamätali.

 • Namaľuj les

  Namaľuj les
  Cieľ:     Posilnenie vzťahu k lesu.

  Papier natrieme lepidlom, v prípade potreby doplníme. Deti chodia vo vyznačenom priestore lesa a samostatne tvoria obraz lesa lepením drobnejších prírodnín na papier. Produkty pripneme štipcami na pripravený špagát, čím vytvoríme výstavku – les.

 • Stromová naháňačka

  Stromová naháňačka
  Cieľ:     Posilnenie vzťahu k prírode.

  Ide o naháňačku vo vyznačenom priestore lesa. Zvoľte medzi hráčmi jedného, ktorý bude naháňať. Kto sa chce pred ním uchrániť, musí vyskočiť na kmeň stromu, objať ho rukami a nohami tak, aby sa nedotýkal zeme. Ak sa hráč dotkne zeme, musí utekať k inému stromu.

  Prípadne sa môže hráč „skryť do domčeka“ len tak, že sa dotkne stromu. Koho naháňač chytí, stane sa naháňačom a hra pokračuje.

Medzinárodný deň nenakupovania
 • Nakupovanie

  Nakupovanie (Adriana Strelcová)

  Cieľ:     Prostredníctvom Hry na vtáčiky deti pochopia, ako ťažko musia vtáčiky zháňať potravu od rána do večera. „Nakúpia“ si vždy len toľko, koľko potrebujú! Prostredníctvom otázok sa deti zamyslia nad plytvaním a nepotrebnými vecami.

  Provokačná myšlienka: Nakupovanie je náročná činnosť. Vyžaduje rozum, trpezlivosť i zdržanlivosť.

  1. Zahrajte sa v prírode s deťmi hru „Na vtáčiky“:
  Pomôcky:1 plastový pohár pre dvojicu, 50 ks špajdlí dlhých 5 cm zafarbených rôznymi farbami (potrava), 1 farebný krúžok pre dvojicu (hniezdo).
  Deti rozdelíme na dvojice – párik vtáčikov. Samičky sedia v hniezde na vajíčkach. Samčekovia zháňajú potravu – rozsypanú v priestore rovnako ďaleko od všetkých hniezd. Keď samček nájde potravu (môže zobrať iba 1 kus) odletí s ňou ku svojej samičke a vhodí ju
  do pohárika. Vyhráva dvojica, ktorá má najviac potravy. Potom si deti vymenia úlohy.
  2. Ľahnite si s deťmi na deku a pozorujte let vtákov, počúvajte ich spev.
  3. Rozhovorom s deťmi nadviažte na cieľ hry a vhodnými otázkami veďte deti k zamysleniu a hodnoteniu ich „spotrebiteľského“ správania:
  Odkiaľ si „zháňa“ potravu človek?
  Chodíte aj vy nakupovať?
  S kým najčastejšie?
  Kde najradšej nakupujete? Prečo?
  Čo najradšej nakupujete? Prečo?
  Kupujete len to, čo potrebujete?
  Kúpili ste si niečo, čo ste vôbec nepotrebovali, lebo vás ovplyvnila reklama?
  Túžite teraz po niečom, ale rodičia vám to nechcú kúpiť? Prečo?
  Dokázali by ste sa niečoho vzdať, darovať?
  4. Rozdajte deťom výtvarný materiál a deti budú kresliť na tému: „To nepotrebujem, darujem!“
  5. Z výtvarných prác urobte výstavku v MŠ pre verejnosť.