Ako to začalo?

V roku 1992 sa v Dubline konala Medzinárodná konferencia o vode a životnom prostredí. Podrobne analyzovala vplyv ľudstva na procesy hydrosféry a pripravila podklady pre júnovú Konferenciu OSN o vode a životom prostredí. Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo v roku 1993 na základe návrhov UNCED 22. marec za Svetový deň vody. Tento deň je o uvedomení si dôležitosti a nenahraditeľnosti vody v živote ľudí a spoločnosti. Právo človeka na prístup k bezpečnej pitnej vode je jedno zo základných práv človeka.

Voda je základnou podmienkou pre existenciu života na Zemi. Podľa dlhodobej celosvetovej bilancie sa zásoby vody ani nezmenšujú ani nezväčšujú. Vzrastá však ľudská populácia a s tým pribúdajú aj zásahy do prírodného prostredia, ktoré často porušujú zákonitosti, ktorými sa zložitý mechanizmus obehu vody riadi. V priebehu 20. storočia sa takýmto neuváženým civilizačným rozvojom zničilo dokopy viac prírodných zdrojov ako za celé tisícročia ľudskej histórie.