Vedeli ste že...

1./ Jazero Karachay v Rusku patrí medzi najtoxickejšie a najkontaminovanejšie jazerá sveta.
Bolo tajne postavené medzi rokmi 1945 – 1948. Slúžilo ako skládka jadrového odpadu z továrne Mayak,
ktorá bola súčasťou projektu vývinu atómových bômb v Sovietskom zväze.

2./ Delfíny a korytnačky prehĺtajú igelitové vrecká a tašky, lebo si myslia, že ide o medúzy. Keďže svetové
oceány zaberajú 3/4 plochy Zeme, nikoho neprekvapí, že väčšina igelitových tašiek a vreciek končí práve tam.
Tie nevytvárajú najideálnejšie podmienky pre život morských živočíchov. Milióny morských organizmov
každoročne zomiera, pretože skonzumuje plasty.

3./ Najvyššia teplota na Zemi bola nameraná 13. septembra 1922 na mieste El Azizia v Líbyi
a dosahovala 57,8 °C.

4./ Najnižšia teplota na Zemi bola nameraná 21. júla 1983 na miest Vostoku v Antarktíde
a bola – 89 °C.

5./ Vzhľadom k menšej gravitácii by človek, ktorý váži na Zemi 100 kg, na Mesiaci vážil iba 38 kg.

6./ Okolo 70 % svetových zásob sladkej vody je uložených v ľadovcoch Antarktídy a Grónska.

Takmer 30 % je podzemná voda, väčšinou uložená hlboko pod zemským povrchom. Iba necelé 1 % sladkej vody
je v jazerách a riekach.

7./ V Mexiku sa nachádza nádherná kryštálová jaskyňa. Keď v roku 2000 hĺbili baníci ťažiaci železnú rudu
v bani Naica nové tunely, netušili, že prerazia otvor do obrovskej jaskyne s nádhernými až 15 m dlhými
kryštálmi selénu. Jaskyňa pre svoju teplotu až 58 °C a ochrane kryštálov pred poškodením,
nie je sprístupnená pre širokú verejnosť.