Svetový deň vtáctva

Úvodná myšlienka

"Každý vták ináč spieva." (ľudové príslovie)

„Komáre zmizli, vtákov a rýb je čoraz menej. Nakoniec sme vytvorili také životné prostredie, v ktorom môže žiť už iba človek.“  Dušan Radovič