Ako to začalo?

Od r. 1995 sa Medzinárodný deň biodiverzity oslavoval 29. decembra, kedy vstúpil do platnosti Dohovor o biologickej diverzite (http://enviroportal.sk/dokumenty/medzinarodne-dohovory/dohovor/94). V decembri 2000 rozhodlo Valné zhromaždenie OSN, že pamätným dňom bude 22. máj – deň schválenia definitívneho textu Dohovoru o biologickej diverzite (Convention for Biological Diversity) v kenskej metropole Nairobi. Mesiac máj bol pre mnohé krajiny výhodnejší z hľadiska plánovania a organizovania podujatí ako predchádzajúci decembrový povianočný termín. Na Slovensku oslavujeme Medzinárodný deň biodiverzity už od roku 1994. Témou pre rok 2017 je Biodiverzita a udržateľný turizmus.