Vodná stopa

Čo je to virtuálna voda? Koľko virtuálnej vody sa nachádza vo výrobkoch, ktoré kupujete? A aká je vaša vodná stopa? Napadlo vás niekedy, že spotrebúvate nielen vodu, ktorá tečie z vášho kohútika, ale aj vodu z iných svetadielov?

Ľudia používajú vodu nielen na pitie, varenie, pranie a hygienu, ale najmä na produkciu vecí. Vodná stopa zahŕňa celkové množstvo sladkej vody, ktoré je potrebné pri výrobe, používaní alebo konzumácii vecí ako sú potraviny, papier, oblečenie, a. i. Výslednú hodnotu vodnej stopy tvorí súčet celkovej priamej a nepriamej spotreby vody za celý životný cyklus. Nepriama spotreba vody hovorí o tom, koľko skrytej alebo „virtuálnej“ vody je potrebnej pri výrobe konkrétneho produktu alebo realizácii konkrétnej služby. Tým, že spotrebovávame produkt, vyrobený v inej časti sveta, spotrebúvame aj vodu z tejto krajiny, ktorá bola použitá v procese výroby produktu. Amerika a Európa je najväčším spotrebiteľom virtuálnej vody. Je to spôsobené tým, že dovážame obrovské množstvá produktov z iných častí sveta.

Výskumný tím vedcov z Univerzity v Twente v Holandsku vyčíslil hodnotu celosvetového priemeru vodnej stopy na spotrebiteľa na 3 800 l/deň.

Vodnú stopu každého štátu si môžete pozrieť TU.

Vodná stopa sa skladá z troch zložiek: zelenej, modrej a šedej vody (video TU)

Zelená voda

Patrí tu časť zrážkovej vody, ktorá sa dostáva späť do atmosféry v procese evapotranspirácie, zahŕňa tiež pôdnu vlahu, ktorá sa vyparí z pôdy nezarastenej vegetáciou (evaporácia), ako aj vodu využitú rastlinami a následne predýchanú listami (transpirácia).

Modrá voda

Predstavuje objem povrchovej a podzemnej vody, ktorá sa spotrebuje v priebehu výrobného procesu produktu alebo služby. V prípade rastlinnej produkcie je to voda použitá na zavlažovanie zo zavlažovacích kanálov, nádrží, rybníkov atď.

Techniky zavlažovania nie sú príliš efektívne a účinné a ľahko môže dôjsť k vyčerpaniu zdrojov.

Šedá voda

Splaškové odpadové vody neobsahujúce fekálie a moč, ktoré odtekajú z umývadiel, vaní, spŕch, drezov a pod. Šedú vodu, najmä z kúpeľní, je možné po úprave použiť ako vodu prevádzkovú (tzv. bielu vodu), na splachovanie, zavlažovanie záhrad.

 

Aká je vodná stopa vašich raňajok?

Zvoľte min. 3 potraviny/nápoje, ktoré tvoria vaše obľúbené raňajky.

Banán
   1 ks

Čaj
   250 ml

Citrón
   1 ks

Cukor
   2 Čl

Džús
   250 ml

Chlieb
   1 krajec

Jablko
   1 ks

Jogurt
   150 ml

Kakao
   2 Čl

Káva
   125 ml

Maslo
   5 g

Mlieko
   250 ml

Paradajky
   1 ks

Pizza
   1 kúsok

Šalát
   200 g

Syr
   50 g

Vajíčka
    60 g

Vločky
    150 g