Vedeli ste že...

Ročná spotreba kyslíka dospelého človeka je cca 330 kg. Storočný buk s listovou plochou 1600 m² vyprodukuje za hodinu 17 kg kyslíka, čím pokrýva ročnú spotrebu 10 ľudí.

Jeden hektár smrekového lesa je schopný vyfiltrovať 420 kg nečistôt zo vzduchu, tiež produkuje v lete až 30 kg prchavých látok, ktoré dezinfikujú a čistia vzduch.

V roku 1986 bol objavený pravdepodobne najstarší strom na Slovensku, ktorým je jedinečný exemplár borovice limbovej, s obvodom kmeňa v prsnej výške viac ako 400 cm, výškou 18 m a vekom 1000 - 1200 rokov.

Vek stromu sa zisťuje navŕtaním sondy do stredu kmeňa, výsledkom je úzky stĺpec dreva s letokruhmi, ktoré sa spočítavajú. Náuka, ktorá sa zoberá určovaním veku stromov sa nazýva dendrochronológia. Problém určiť vek je pri stromoch, ktoré majú spráchnivené vnútro. Vtedy sa dá odhadnúť vek stromu podľa hustoty letokruhov konára.

Najjedovatejším a najpomalšie rastúcim stromom u nás je tis obyčajný, smrteľná dávka je 50 g ihličia. Pozor jedovatý je celý strom, okrem červeného mieška plodu. Tis je dlhoveký, môže sa dožívať aj 3000 rokov, vo veku 10 rokov má len 70 cm a kvitne až ako 20-ročný.
Medzi najrýchlejšie rastúce stromy na Slovensku patrí jelša lepkavá, ktorá môže merať vo veku 10 rokov až 4 m.

Dub bol v dejinách ľudstva najviac uctievaným stromom. Slovania ho zasvätili hlavnému pohanskému bohu – Perúnovi, bohovi hromu a blesku. Za najstarší strom na Slovensku sa považuje dub, nachádzajúci sa v centre dedinky Dubinné. Má 850 rokov, prežil vojny aj úder blesku. Meria 25 m a obvod kmeňa pri koreni je 12,4 m.

Na sever od kláštorov v Bzovíku a Hronskom Beňadiku sa ešte v 12. storočí rozprestierali rozsiahle pralesy (veľký les – magna silva, zvolenský les – silva Zowolun), ktoré zaberali až územie Turca, Oravy a Liptova (Mályusz 1922, Korpeľ 1968).

Z krásnej a v lese neprehliadnuteľnej huby sliznačky obyčajnej pred niekoľkými desaťročiami vedci izolovali látku mucidín. Je to látka, ktorá sa používala na výrobu antibiotického prípravku proti hubovým ochoreniam kože. Rastie v starších bučinách, na starých a odumretých bukoch. Je vzácna, pretože takýchto bukových lesov je na Slovensku veľmi málo.