Oslavovať sme začali už 21. apríla v ZŠ Skuteckého. Aktivity viedli deti k uvedomeniu si seba ako súčasti prírody. Všetci potrebujeme čistý vzduch, vodu a pôdu. Oslava pokračovala 24. apríla v Strednej odbornej škole Automobilovej v Devínskej Novej Vsi.

1. apríl nie je len o žartoch. V tento deň si na celom svete pripomíname dôležitosť, užitočnosť a krásu vtáčích druhov. Dlhoročný výskum na Slovensku potvrdil výskyt 358 druhov vtákov, z ktorých 222 druhov u nás aj hniezdi.

Tento rok je hlavnou témou Svetového dňa vody  „Waste Water - Odpadová voda“. Cieľom je upriamiť pozornosť ľudí na spôsob, ako znížiť množstvo odpadových vôd. Do osláv sme sa zapojili aj my.

Medzinárodný deň lesov je oslavou všetkých lesov a stromov. Tento deň sa slávi pri príležitosti jesennej rovnodennosti na južnej pologuli a jarnej rovnodennosti na severnej pologuli. Cieľom je zvyšovanie povedomia o význame, prínose a hodnotách lesov.

Deň mokradí sme oslávili spolu s deťmi z materskej školy Radvanská 28. Prostredníctvom rozprávky o motýľovi Žltáčikovi sme poukázali na dôležitosť mokraďových ekosystémov, ich vzácnosť a ohrozenie.

Pages