Blíži sa 2. február a ten patrí mokradiam. Buďme ohľaduplní a vážme si tento vzácny a kriticky ohrozený biotop. Spĺňa nesmierne množstvo funkcií, bez ktorých by život na Zemi pomaly vysychal. Viac informácií o mokradiach nájdete už čoskoro v záložke Svetový deň mokradí.

Program sme odštartovali v materskej škole Skubín v Banskej Bystrici. V rámci Stredoeurópskeho dňa stromov sme sa spoločne zamysleli nad významom, krásou a úžitkom stromov.

Pripili sme si domácim muštom z jabĺčok a nechýbala ani „stromová naháňačka“.

Zoznámte sa s našim programom POZNÁVAME HROU. Zároveň Vás chceme poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť, pretože na dopĺňaní informácií vytrvalo pracujeme a stránku postupne zapĺňame. Ďakujeme.

Pages