Na Svetový deň mokradí si nás zavolala MŠ Badín. Mokraď nie je téma jednoduchá ... a ešte pre deti z MŠ. Pokúsili sme sa ju priblížiť prostredníctvom rozprávky o motýlikovi Žltáčikovi.

Za celý tím envirovýchovy SAŽP vám ďakujeme za podporu v roku 2017! Tešíme sa na nové inšpirácie, podnety a výzvy, ktoré budeme s vami zdieľať aj v ďalšom roku.

Dnešná doba je charakterizovaná dvoma aspektmi: informatizovanosť a ekologizácia. Žijeme v dobe, v ktorej sa veľmi ľahko dostaneme k obrovskému množstvu informácií, aj k informáciám o ekológii a environmentalistike.

Myslíte si, že je dnešný módny priemysel spravodlivý? Touto otázkou sme otvorili tému Fast fashion na Internáte Rosinská v Žiline. Súčasťou programu boli aj komentované úryvky z filmu The True Cost.

Pri príležitosti Stredoeurópskeho dňa stromov sme 20. októbra spoločne s viac ako 500 dobrovoľníkmi vysadili okolo ciest II. a III. triedy 951 stromov. Dúfame a veríme, že o niekoľko rokov z malých stromčekov vyrastú nádherné veľké stromy, ktoré v súčasnosti v nížinnej krajine zúfalo chýbajú.

Pages