Stredoeurópsky deň stromov

7. novembra sme navštívili žiakov štvrtého ročníka zo ZŠ sv. Rodiny v Bratislave. Program bol zameraný na pavúkovce a hmyz viažúci sa rôznym spôsobom na stromy. Cieľom aktivít bolo spoznať, nájsť rozdiely, pochopiť dôležitosť a hlavne zmeniť negatívny postoj, ktorý väčšina detí má k pavúkom a chrobákom. Pri hre Vývin roháča sa žiaci na chvíľku zosobnili s vajíčkom, larvou, kuklou a dospelým chrobákom roháča veľkého, ktorý je v súčasnosti veľmi vzácny a ohrozený.