Svetový deň životného prostredia

Čo je životné prostredie? Priestor okolo nás vďaka, ktorému žijeme. Je len na nás, ako bude vyzerať, tvoríme ho všetci. Každý z nás dokáže prispieť k dobrému alebo zabrániť zlému. Na oslavách 25. výročia SAŽP a podujatia Dni energie v Banskej Bystrici sme hovorili aj o tom. Zastavilo sa veľmi veľa ľudí a čo je ešte lepšie zaujímali sa, pýtali sa, riešili úlohy, poznávačky, kvízy.