Svetový deň lesov

Deň lesov sme oslávili v MŠ Trnavá Hora 22. marca. S deťmi sme hovorili o tom, kto žije v lese. Potom čo si deti názvy rôznych známych i menej známych živočíchov vytlieskali, určili kde na strome žijú.