Medzinárodný deň biodiverzity

V rámci Medzinárodného dňa biodiverzity sme usporiadali súťaž Hypericum, ktorej kľúčovou témou bola Poľnohospodárska biodiverzita. Mnohým sa môže zdať, že udržiavanie diverzity v poľnohospodárskej krajine nemá svoj význam. No naopak i poľnohospodárska krajina môže byť životným priestorom pre rôzne druhy rastlín a živočíchov. Nemusí mať vzhľad „mesačnej krajiny“ kde vládnu obrovské monokultúry, umelé hnojivá a poľnohospodárska technika.Vytváraním tzv. Ostrovov biodiverzity ako sú remízky, lesíky, medze, pastviny, vodné plochy prispievame k zvyšovaniu ekologickej stability a diverzity poľnohospodárskej krajiny. pozrite si fotky z priebehu súťaže: http://dropie.sazp.sk/hypericum-2018-0