Kontakt

10 + 4 =
Spočítajte čísla a napíšte ich do okienka. Príklad: 1+3, napíšte 4