Svetový deň vody

Úvodná myšlienka

"V jednej kvapke vody môžeš spoznať celý svet." (indické príslovie)

Error | poznavamehrou.sazp.sk

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.