...najbližšie: 20. október | Svetový deň stromov

Svetový deň vody

Úvodná myšlienka

"V jednej kvapke vody môžeš spoznať celý svet." (indické príslovie)