...najbližšie: 2. február | Svetový deň mokradí

Svetový deň vody

Úvodná myšlienka

"V jednej kvapke vody môžeš spoznať celý svet." (indické príslovie)