Svetový deň vody

27. marec sme spolu so žiakmi ZŠ Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici rozoberali tému vody. Do množstva aktivít sa zapojilo takmer 100 žiakov prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Súčasťou programu bola zaujímavá prezentácia, interaktívna hra na dážď, ochutnávka vody. Vyššie ročníky pozorovali pod lupou vodné bezstavovce a podľa nich určovali čistotu vody. 

Error | poznavamehrou.sazp.sk

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.