Tvorivé dielne

Človek je tvor kreatívny a hlavne tvorivý. O tom aký prínos má pre deti tvorivá činnosť niet pochýb. Hlavne v súčasnosti, kedy sa vo vyučovaní čoraz častejšie využívajú moderné technológie.

Pre niekoho banálne aktivity ako strihanie, kreslenie, vyfarbovanie a všetky činnosti spojené s jemnou motorikou môžu byť v budúcnosti pre dieťa nepredstaviteľným problémom, ak ich nebude trénovať od mala. Tvorivá činnosť, pri ktorej dieťa „niečo“ vyrobí podporuje jeho šikovnosť, získavanie zručností a skúseností.