27. marec sme spolu so žiakmi ZŠ Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici rozoberali tému vody. Do množstva aktivít sa zapojilo takmer 100 žiakov prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Súčasťou programu bola zaujímavá prezentácia, interaktívna hra na dážď, ochutnávka vody.

Deň lesov sme oslávili v MŠ Trnavá Hora 22. marca. S deťmi sme hovorili o tom, kto žije v lese. Potom čo si deti názvy rôznych známych i menej známych živočíchov vytlieskali, určili kde na strome žijú.

Na Svetový deň mokradí si nás zavolala MŠ Badín. Mokraď nie je téma jednoduchá ... a ešte pre deti z MŠ. Pokúsili sme sa ju priblížiť prostredníctvom rozprávky o motýlikovi Žltáčikovi.

Za celý tím envirovýchovy SAŽP vám ďakujeme za podporu v roku 2017! Tešíme sa na nové inšpirácie, podnety a výzvy, ktoré budeme s vami zdieľať aj v ďalšom roku.

Dnešná doba je charakterizovaná dvoma aspektmi: informatizovanosť a ekologizácia. Žijeme v dobe, v ktorej sa veľmi ľahko dostaneme k obrovskému množstvu informácií, aj k informáciám o ekológii a environmentalistike.

Pages